privacy

Privacy verklaring

Privacy is van grote waarde. Om een ieder te garanderen van onze veilige manier van informatieverwerking is deze privacy verklaring opgezet. Deze verklaring heeft betrekking op klanten, leveranciers, medewerkers, bezoekers, stagiaires en alle mensen die in welk opzicht dan ook met Dierenpension Faunatuurlijk te maken heeft.

Omgang met persoonsgegevens

Dierenpension Faunatuurlijk onderschrijft de groeiende behoefte van burgers om regie te hebben over hun persoonsgegevens en de communicatie die zij ontvangen. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers en e-mailnieuwsbrief- abonnees worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd waardoor gegevens beschermd zijn.

Welke gegevens en met welk doel

Jouw gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van het verwerking van een boeking en geldtransactie. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. Als je geen prijs stelt op deze informatie, kun je dit melden via: info@faunatuurlijk.nl of per post via:

Dierenpension Faunatuurlijk, Bovennieuwlandsweg 1, 9541 SZ Vlagtwedde.

Betaalgegevens

Wanneer je een reservering met iDeal betaalt, verloopt dit via Molliepayment, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons reserveringsplatform en jouw bankaanbieder. Jouw inloggegevens krijgen wij niet te zien. Molliepayment vertelt ons alleen of je transactie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Responsinformatie e-mail

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief waardoor je geen mail meer ontvangt.

Inzage en verwijdering 

Je kunt op elk moment inzage hebben in de gegevens die wij over jou of je huisdier verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je logt via de website in op je eigen persoonlijk profiel. Hier kun je alle gegevens inzien en wijzigen of verwijderen.

Beveiliging

Dierenpension Faunatuurlijk draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Alle websites binnen Dutch Focus Group zijn voorzien van een streng beveiligingscertificaat (https://). Hierdoor is al het verkeer wat plaatsvindt binnen de websites gegarandeerd veilig. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Verzending

Alle gegevens die je invult in onze elektronische formulieren worden via een beveiligde verbinding verstuurd (https://). Hierdoor zijn de gegevens die tussen jouw en onze computer(s) uitgewisseld worden onleesbaar voor anderen en bovendien onbruikbaar.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. Er is schriftelijk vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Je ontvangt dus alleen post, email of telefoon van Dierenpension Faunatuurlijk en niet van anderen. Indien derden worden ingeschakeld voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van brieven of het uitvoeren van een belcampagne, verzenden wij de data altijd op een beveiligde wijze.

Links naar websites van derden

Onze website bevat ook links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Dierenpension Faunatuurlijk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Wijzigingen privacyverklaring 

Dierenpension Faunatuurlijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 15 mei 2017.

Vragen 

Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.